Komisja Rolnictwa w temacie likwidacji Rezerwatu przyrody „Wyspy na Jeziorze Bytyńskim”


Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Kaźmierz – 2016-02-08 – dotyczyło likwidacji Rezerwatu przyrody „Wyspy na Jeziorze Bytyńskim” – dyskusja w tym temacie toczy się od pewnego czasu na forum Gminy Kaźmierz – w wątku
likwidacja Rezerwatu przyrody „Wyspy na Jeziorze Bytyńskim”


VI SESJA Rady Gminy Kaźmierz – Fundusz Sołecki

5:14 – Informacja międzysesyjna – Wójt Zenon Gałka
17:55 – członek rady powiatu
19:30 – Radny Szulc – mostek w Kiączynie
21:34 – Radny Augustyn – droga Kaźmierz – Brzezno
23:50 – Radny Hałaszkiewicz – pismo z UG o powierzchni utwardzonej, odprowadzanej wodzie, itp.
30:30 – Radny Augustyn – pytanie do przedstawicieli powiatu o drogi i ścieżkę Kaźmierz – Radzyny
32:30 – uchwała w sprawie przystąpienie do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
33:52 – uchwała w sprawie WPF 2015-2030
41:18 – Pytanie radnego Hartwicha – co się stało z subwencją?
41:55 – dodatkowe pytanie radny Augustyn – dodatkowo zabieramy z wynagrodzeń nauczycieli 90 tys. – czy budżet był przeszacowany czy nauczyciele dostaną mniej?
42:50 – wyjaśnienia p. Janusz Stróżyk
1) – ubyło dzieci, subwencja wstępna jest zawsze wyższa,
100 tys. – zdjęto z funduszy Szkół Podstawowych
90 tys. – zdejmujemy z oddziałów przedszkolnych i trochę ze szkół – to nie skutkuje zmniejszeniem wynagrodzeń, ale kosztem zastępstw (zamiast zastępstwa dzieci do świetlicy albo na ostatniej lekcji do domu)- oszczędzamy na dzieciach.
47:00 – radny Hartwich – pytanie do Pana Księgowego – skąd optymizm – dot. opłaty planistycznej
48:10 – uchwała w sprawie zmian w Budżecie
51:55 – uchwała – Stałe obwody głosowania – Pani Iwona przedstawia projekt
55:30 – uchwała – Roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi – p. Marek


w drugiej części dyskusja na temat FUNDUSZU SOŁECKIEGO

0:00 – Nabycia gruntów – Kaźmierz ulice Szkolna – Piwoniowa
2:50 – Dyskusja w sprawie Funduszu Sołeckiego (dalej FS) – uchwała dot. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie …
3:00 – argumentacja Skarbnika na NIE (sprawa skomplikowana, żenująco niskie zainteresowanie, mieszkańcy wybierają DROBIAZGI I FANABERIE i on na takie zebrania nie chodzi)
6:50 – argumentacja radnego Hartwicha na TAK (aktywizacja mieszkańców)
15:25 – radny, sołtys Hałaszkiewicz na TAK (wciągnięcie do procesu decyzyjnego)
19:00 – radny Augustyn na TAK (chociaż w komisji budżetu głosy 5:2 na NIE, nie stać nas na rezygnację)
22:40 – radny Gidaszewski – opinie z jednej i z drugiej strony nie są miarodajne – że trzeba poznać głos sołtysów
23:25 – Wójt Gałka – to jest autonomiczna decyzja
24:34 – radny, sołtys Szulc – czyta opinię rady Sołtysów – większość na NIE (głosowało tylko 10 z 18 – reszta nieobecna)
26:40 – pan Skarbnik zwany przez radnego Hartwicha panem Księgowym wyraża zdziwienie, że nikt się nie przejechał do ościennych gmin ZANIM WPĘDZI GMINĘ W KŁOPOTY
28:35 – radna Sylwia Kubala sugeruję aby wysłuchać przedstawiciela gminy, w której jest FS
29:15 – pozytywnie o FS mówi pani Maria z Podrzewia – gmina Duszniki
31:00 – radny Augustyn wyraża ubolewanie że uchwałę w tak ważnej sprawie dostajemy na 14 dni przed ostatecznym terminem na jej podjęcie i zawsze jesteśmy za Dusznikami
32:00 – radny Hartwich – przypomina, że prosił o trzymanie się terminów i wskazuje, że FS rozwiązuje sprawę faworyzowania przez UG wybranych sołectw
34:00 – pani Sołtys Pierska Milena Ławicka – mówi, że pieniądze z FS pozwolą w końcu coś zrobić, bo jak do tej pory Ona ma 1000 pln na rok
36:00 – radny Augustyn – pytanie do Pani Mecenas – czy możemy się z FS wycofać
37:50 – Wójt Gałka – o zebraniu sołtysów
39:15 – Wójt Gąska o tym, że UG się przygotuje na „za rok”
40:30 – radny Hałaszkiewicz – żeby nie zrzucać decyzji na sołtysów, bo to przecież nie tylko oni decydują o kierunkach rozwoju
42:45 – apel radnego Hartwicha
44:00 – apel radnego Augustyna
44:50 – pani Mecenas twierdzi, że jeżeli uchwalimy FS, to do czerwca możemy się z niego wycofać
46:25 – pan Skarbnik zwany przez radnego Hartwicha panem Księgowym, twierdzi, że nie można się wycofać – Umarł w butach
47:10 – radny Hartwich zadaje pytanie, na którym wykłada się pan Skarbnik – mówiąc, że sołectwa na pewno zawnioskują o środki z FS
48:45 – pierwsze podejście do głosowania – po 46 minutach dyskusji radni kompletnie zdezorientowani – PRZERWA
50:48 – ponowne podejście do głosowania
51:28 – radny Gidaszewski proponuje zmienić treść USTAWY, żeby jasno wynikało o co chodzi – GŁOSOWANIE
53:15 – uchwała o sprzedaży gruntów wyleciała z porządku obrad – ale Wójt Gałka apeluje, żeby ją w końcu przyjąć
54:00 – pani Mecenas stwierdza błędy w uchwale o obwodach i okręgach głosowania – który to błąd zostaje potraktowany jako oczywista pomyłka pisarska i podwójnie przegłosowany
59:54 – Odpowiedzi na interpelacje Radnych – jako pierwszy pan Łukasz Panek – Dyrektor ZUK
– do radnego Szulca – most w Kiączynie w kwietniu
– do radnego Hartwicha – obcinanie gałęzi jest niechlujne ale przynosi efekt
– do radnego Hałaszkiewicza – nie da się zrobić 40km/h na Nowowiejskiej bo jest chodnik
– i zapowiada działania na drogach gminnych – już w kwietniu Szkolna
1:03:45 – przedstawiciel powiatu Radosław o inwestycjach powiatu i gminy
– rondo przy Dino / Orlenie / Cmentarzu
– 900m nawierzchni na Topolowej
1:06:45 – kwestia ścieżki rowerowej do Radzyn – na tapecie
1:07:31 – Wójt Gałka o kosztach dorgi od Cmentarza do Młodaska – dużo więc bierzemy co dają: Rondo i Topolową
1:10:40 – pan Marek Nowak w skrócie o OCZYSZCZALNI W KIĄCZYNIE – następna rozprawa 23 kwietnia
1:14:23 – Wójt Gąska odpowiada na pytanie radnego Hałaszkiewicza o rynny i dachy – TO AKCJA INFORMACYJNA – nie ma związku z podatkiem
1:17:10 – radny Skabara o zbiórce krwi dla Marka
1:18:50 – radny Skabara prosi Wójta o naświetlenie sprawy MPZP i Prokuratury
1:18:58 – Wójt Gałka mówi o niezwykle życzliwych osobach, o prokuraturze, która pisze dziwne rzeczy i o darowiznach, które były formą opłacania planów
1:23:48 – radny Skabara dziękuje, że w końcu oznakowano teren przy Gimnazjum (pewnie dlatego, że mieszka tam Wicewójt)
1:24:15 – radny Hartwich pyta do kogo się zwracać o informacje, co w sołectwie jest sołeckie, co gminne, co powiatowe, itp
1:25:00 – dalsza współpraca z Bystrzycą Kłodzką przegłosowana, Wójt nie podaje wymiernych efektów ale wszystkim jest miło …
KONIEC


Konferencja Fundusz sołecki po zmianach – Co daje fundusz sołecki?

W programie VI Sesji Rady Gminy Kaźmierz znalazł się punkt:
W sprawie nie wyrażenia zgodny na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
http://forum.kazmierz.info/viewtopic.php?f=72&t=4071&p=36189#p36189

warto zgłębić zagadnienia związane z FUNDUSZEM SOŁECKIM:

2 lipca w gmachu Senatu RP odbyła się konferencja „Fundusz sołecki po zmianach – nowe szanse”, której organizatorem była Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Co daje fundusz sołecki? Wyjaśnia profesor Ireneusz Niewiarowski, wieloletni senator, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów (11:42)

https://www.youtube.com/watch?v=vZ47Rn7uVUQ?t=11m42s

Continue reading


V Sesja Rady Gminy Kaźmierz – 2015-02-16

część pierwsza

03:44 – Informacja międzysesyjna Wójta – Kanalizacja i Kiączyn – sytuacja UG Kaźmierz – CTE CARBOTECH ENGINEERING SA
08:58 – uwagi Radnego Tomasza Augustyna
12:00 – odpowiedź Skarbnika
12:55 – Radny Augustyn raz jeszcze
14:00 – Wójt Gałka pierwszy raz w 100% zgadza się z radnym Tomaszem
16:35 – uzupełnienie wicewójt Gąska
19:05 – Pani Mecenas o CTE CARBOTECH ENGINEERING SA
34:42 – Rekrutacja do publicznych przedszkoli
39:35 – głosowanie nad uchwałą
49:49 – MPZP ul. Leśna
54:28 – Głosowanie nad MPZP
56:28 – Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich
58:30 – Zmiany w Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu
1:00:25 – Radny Szulc mówi NIE – komisji Rewizyjnej
1:01:40 – Radny Leszek Szymkowiak rezygnuje z komisji Budżetu na rzecz Rewizyjnej

część 2

00:42 – Nabycie nieruchomości – działka 197/19 – ul. Szkolna / ul. Piniowa
6:30 – Głosowanie
6:50 – Zatwierdzenie Taryf – woda / ścieki
10:05 – Głosowanie
10:50 – Nadanie nazwy drodze – ul. Szeregowa
12:28 – Głosowanie
Wolne wnioski – Informacje
13:40 – Radny Tomasz Augustyn – projekt Odnowa Wsi
O KOMUNIKACJI w gminie:
15:46 – Radny Tomasz Augustyn – komunikacja Kaźmierz – Szamotuły
17:18 – odpowiedź wicewójta Gąski
27:17 – wójt Gałka
28:18 – Radny Andrzej Marciniak – a co z wioskami generalnie?
32:10 – Radna Sylwia Kubala – transport w Pólku
33:22 – komentarz Skarbnika Gminy o komunikacji
34:00 – Radny Tomasz Augustyn
37:00 – Radny Andrzej Marciniak – koncepcja komunikacji
39:00 – Radny Andrzej Szulc
39:45 – wójt Gałka
39:50 – radny Jerzy Kamiński – uchyla rąbka tajemnicy
44:12 – Pismo Mieszkańców Kopaniny
44:38 – Prośba Wicewójta o zajęcie się Strategią Rozwoju